Chum Kil

Chum Kil jest druga formą Wing Chun kung fu. Chociaż w tradycyjnym Wing Chun naucza się również zaawansowanej formy Shil Lim Tao, to wiele szkół i instruktorów uważa ją za przedłużenie wersji podstawowej i nie traktuje jej jako odrębnej formy. Tak więc oficjalnie Chum Kil uznawana jest za drugą w kolejności formę Wing Chun. Jej nazwa przekłada się na słowa „szukanie/rzucanie mostów”. Adept po zapoznaniu i przeszkoleniu z zasad, idei i technik zawartych w Shil Lim Tao, aby móc dalej rozwijać swoje Wing Chun powinien zapoznać się z Chum Kil – zasadami i technikami w niej zawartymi.

Druga w kolejności nauczania forma wynika z naturalnego postępu w rozwijaniu umiejętności ucznia. Uczy ona zasad właściwego i wykorzystania pracy nóg wraz z bardziej zaawansowanym technikami, niż te, których uczył się w pierwszej formie. Chum Kil wprowadza nowe pozycje (neutralna, pozycja T oraz pozycja do przodu), a także pracę nóg czyli kroki (zwykły oraz przestawny). Poprzez w/w elementy student uczy się unikać bezpośredniej konfrontacji z siłą i masą przeciwnika. Jest to bardzo ważny element szkolenia Wing Chun, a także jedna z podstawowych zasad systemu. Oporować czy posługiwać się siłą bezpośrednio można tylko wtedy, gdy jest się większym i silniejszym od swego przeciwnika, zawsze jednak znajdzie się ktoś większy i silniejszy, albo mniejszy i/lub słabszy znający Wing Chun. Adept Wing Chun nie powinien siłą walczyć z siłą! Innym zjawiskiem jest fakt, iż wraz z wiekiem ciało słabnie, co związane jest z procesem starzenia się człowieka. Aby niwelować powstające spadki należy nauczyć się wykorzystywać zasady nauczane w Chum Kil. Forma ta uczy znajdowania idealnych kątów, aby właśni unikać stosowania siły, tak w ataku, jak i w obronie. Każe (forma) analizować oraz rozwijać wszelkie możliwe kąty ataku, by zapoznać i przygotować adepta na wszelkie możliwości ewentualnego ataku. Poprzez odpowiednie kąty ułożenia swojej pozycji względem pozycji przeciwnika, a także poprzez zastosowanie właściwych kątów w ułożeniu własnego ciała, adept uczy się jak bez wykorzystywania siły  bronić się i jednocześnie upośledzać możliwości obrony przeciwnika w momencie swego ataku.  Wing Chun to myślenie człowieka sztuki ! Chum Kil wprowadza też do arsenału adepta kopnięcia. W formie zawarte są trzy odmiany kopnięcia w przód, jak również niskie kopnięcie boczne. Wszystkie techniki zawarte w tej formie w połączeniu z zawartą w niej pracą nóg są niezwykle skuteczne i niezawodne. Prawidłowo opanowana pozycja (Shil Lim Tao) jest rozwijana w drugiej formie co skutkuje lepszym wyczuciem równowagi przy przejściu z jednego ruchu do drugiego, zaś nowo poznane pozycje zapewniają większe bezpieczeństwo podczas ćwiczenia z partnerem czy walki.