Shil Lim Tao

Shil Lim Tao, po polsku Forma Małej Idei, jest pierwszą z nauczanych form w systemie Wing Chun. Jest to podstawowa forma, której nauczanie ma na celu rozwinięcie wielu cech u adepta. Pierwszą rzeczą, na jaką forma kładzie nacisk to prawidłowa pozycja. Bardzo ważne jest także poprawne i precyzyjne wykonanie poszczególnych technik zawartych w formie. Głównym tego powodem jest fakt, iż praktycznie całe abecadło stylu (techniki ręczne) się w niej zawiera. Stąd tez wynika bogactwo i esencja tej formy dla systemu. Uczy ona również rozluźnienia i prawidłowego ułożenia ciała, bowiem nadmierne napięcia mięsni opóźniają postępy ucznia. Główną jednak zasadą Wing Chun, która zawarta jest w Shil Lim Tao to teoria linii centralnej. Forma uczy posługiwania się nią zarówno w ataku, jak i w obronie.

Zawarta w formie pozycja (zwana frontalną lub pozycją klepsydry) pozwala wzmocnić nogi, a także poprzez swój bezruch powoduje wykształcenie się pamięci układu kostno-mięśniowego. Pozycja ta jest bazą całej zawartej w systemie pracy nóg. Niezbędną umiejętnością, jaką należy również przyswoić podczas praktyki Shil Lim Tao, jest zrozumienie oddziaływania stóp na podłoże. Właściwe ułożenie nóg oraz prawidłowe ściągnięcie i napięcie mięśni wzmacnia oddziaływanie na podłoże, co jednocześnie czyni pozycję klepsydry wysoce mobilną i zdolną do szybkiego przesuwania ciała. Tak więc, pomimo wykonywania formy w miejscu, cały czas istnieje w niej intencja ruchu poprzez jakby napięte jak sprężyny nogi. Shil Lim Tao stanowi swego rodzaju fundament systemu i często nawet zaawansowane osoby znajdują, w tym swego rodzaju elementarzu, odpowiedzi na nurtujące pytania. Ponadto forma uczy podzielności uwagi i pomimo, że niewiele jest w niej sekwencji ruchów, w których biorą udział obie ręce, to uczy koncentrować umysł na więcej niż jednej czynności, co dodatkowo potęguje niezależna praca obu kończyn. Nie można w żaden sposób zapominać o aspekcie ćwiczenia oddechu, który jest ściśle związany z ruchem. Częściowo wynika to z podziału samej formy na część bardziej oddechową lub jak ktoś woli medytacyjną oraz część o większej dynamice i przekazie siły. Poprzez opanowanie prawidłowego oddechu formę można wykonać w określonym tempie i z poprawną dynamiką, co ma potem swoje odzwierciedlenie w aplikacjach przeznaczonych do walki. Ważna jest też umiejętność właściwej pracy mięśni. Nieumiejętna praca powoduje albo zbyt mocne i/lub niewymaganej w danej chwili napięcie, lub, z drugiej strony, zbytnie rozluźnienie w kluczowych momentach. Proces ten spowolnia postępy adepta, zmniejsza prędkość jego ruchów, a także odbiera lub upośledza wrażliwość czucia dotykiem. Tak się bowiem składa, że w bardzo dużej mierze techniki Chi Sao (tzw. lepkie ręce) bazują na technikach zawartych w Shil Lim Tao. Tak więc poprawne ich wykonanie w formie czy to pod względem pracy mięśniowej czy też dokładności i precyzji ruchu bezpośrednio przekłada się na dalszą naukę i opanowywanie systemu.

Istnieje w formie jeszcze wiele aspektów, których opanowanie pozwala dalej przyswajać techniki i strategię Wing Chun. Wymieniając tylko, są to: nauka poprawnego ruchu, podstawowe zasady takie jak: idea linii centralnej, działanie do przodu a także wszystkie rzeczy które tu częściowo zostały opisane. Trening i zrozumienie tej formy ma służyć zrozumieniu pojedynczych ruchów, co jest niezbędne by składać je i konstruować z nich ruchy bardziej złożone. Dopiero wówczas dochodzi do przełożenia prostych ruchów z formy na bojowe aplikacje, gdzie ruchy zawarte w czaso-przestrzeni wymagają dodatkowej pracy nad kolejnymi elementami układanki (poruszanie się, timing, wyczuwanie intencji partnera/przeciwnika itp.).

Shil Lim Tao jest powszechnie uważane za podstawową formę i uczone na początku nauki Wing Chun. Jednak jak widać daleko wykracza ona poza powszechnie rozumiane podstawy - jest jak rzeka wpadająca do oceanu, której słodkie wody mieszaja się ze słoną wzajemnie się przenikając i gdzie równie trudno postawić granice.... Forma ta określa i uszlachetnia podstawy tego systemu.
Na zakończenie warto dodać, że największe korzyści z formy Shil Lim Tao płyna po dłuższej codziennej praktyce jej wykonywania. Wing Chun w szczególności wynika z formy Shil Lim Tao, to coś więcej niż forma to sposób życia praktyka Wing Chun.